Nicola Caporale  ( Niccol di Calabria )
  Novelliere, romanziere neo-realista, poeta elegiaco, pittore bozzettista, macchiaiolo e impressionista.
 Home | Dati biografici | Biografia | Libri | Articoli | Recensioni | Quadri | Eventi | Foto personali
 Foto storiche |  La voce dell'autore | E-mail.
'A catarra (poesie in vernacolo), Pellegrini, Cosenza 1973
Autore Nicola Caporale
 


 


INDICE

A catarra 3
A forgia 9
Guci e tramuntu 10
Avemmaria 11
Sirata daprili 13
A nna quatrara 15
A nna bionda gnota 16
U bbiccheri 17
Ricorddu 19
Chi ccarddu 21
Primavera 23
A cruci do mmazzatu 25
Telegramma 26
Mamma 27
A festa da a Sanitati 29
Sirata e stati 32
Cacciaturi 34
Snnara 37
Apuzza 39
Pecurareddu 41
Zzampogni 43
Povaru liusu 45
Zingara 47
Risbjjati 49
Funtana dacqua 51
Lamentu e quatra migranta 52
U paracu jettaturi 55
Amicu 56
A paci do rapinu 58
A don Cicciu P. 59
U scropu 60
Spostati 62
Ritrattu 64
Cornnutu scornnatu 65
U cuccu e u cacciaturi 67
U cchi ffissa 71
U paisi da a politaca 72
A laura 73
A masura 74
Ebbiva u cumunismu 75
Littara a Peppi Giusti 77
I pronniputi e Girella 81
U paladinu do prolatariu 86
U milatu a cavaddu 91
Mastru ncammisa nira 92